سفارش از طریق تلفن: 051-37056927
لیست سفارشات شما
متاسفانه در حال حاضر ساعت کاری رستوران به پایان رسیده است
لطفا به ساعت کاری رستوران دقت بفرمایید و در ساعاتکاری اقدام به رزرو نمایید